Företag Kategori Omdöme Min. investering Risknivå ROI Besök Webbplats
Tradedoubler logo Affiliate 80 av 100 0 kr Låg N/A
Webbplats
0 av 100
Totalbetyg
0 av 100
Användarvänlighet
0 av 100
Utbildning
0 av 100
Support

Tradedoublers storlek och position är både företagets styrka och svaghet. Styrka på så vis att de har en välutvecklad och noga testat infrastruktur för affiliate-marknadsföring. Erfarenheten som kommer av att ha jobbat med denna affärsmodell sedan 1999 har få andra företag.

Det här affiliate-nätverket är med andra ord ingen ”dagsslända”. Du kan lita på att du får din betalning i tid, att det finns en support som kan svara på dina frågor osv. Överhuvudtaget har Tradedoubler ett mycket starkt varumärke och en hög grad av trovärdighet i branschen.

Många storföretag i nätverket

Detta har också lett till att Tradedoubler attraherar många stora, starka varumärken. Vi vet exempelvis inget annat affiliate-nätverk som har så många storföretag i sin portfölj. Och det är nog ingen slump att dessa valt Tradedoubler. För dig som publisher ger detta möjlighet att ”ta rygg” på några av Sverige, och världens, mest populära varumärken.

Styrka som också är svaghet

Svagheten skulle vi säga också har med storleken att göra. Eftersom man har ca 180 000 publishers att ta hand om (i flera länder), så säger det sig självt att man inte kan leverera den mest personliga supporten. I alla fall inte i jämförelse med mindre aktörer.

Storföretag har också en tendens att ställa högre krav på sina publishers än vad mindre aktörer gör. Helt enkelt för att de är mer rädda om sina värdefulla varumärken, och inte vill förknippa dem med vilket innehåll som helst.

Som publisher kan detta ibland vara tidskrävande att förhålla sig till. Du kan exempelvis få avslag på din ansökan utan att riktigt veta varför. Stora bolag har ofta inte tid att berätta varför. De avslår – och sedan är det upp till dig att gissa vilka förändringar du behöver göra för att eventuellt bli godkänd.

Tradedoubler har ett brett utbud av tekniker och funktioner i sin affiliate-plattform. Användarvänligheten är ok. Men skulle enligt vår mening behöva förbättras.

Som nybörjare bör du göra dig beredd på att det tar en stund att gå igenom alla valmöjligheter. Bara under fliken ”Statistik” hittar du ett tjugotal olika rapporter och statistiska modeller.

Kort sagt: det är mycket innehåll att ta till sig. Och allt är inte så intuitivt. Under alla år som vi varit medlemmar hos Tradedoubler har plattformen varit strukturerad på ungefär samma sätt. Skulle vi önska något vore det att innehållet blev mindre teknikfokuserat och mer fokuserat på nytta och användarvänlighet framöver.

0 av 100
Användarvänlighet

Det mesta av utbildningsmaterialet består av ganska så tråkiga ”pappersguider” – dvs pdf:er på ett par sidor som beskriver en viss process.

Här vill vi gärna se att Tradedoubler jobbar på att utvecklas framöver. Vill vill ha mer video-guider, mer välskrivna artiklar och engagerade blogginlägg. Det har Tradedoubler resurser till att leverera på bred font.

0 av 100
Utbildning

Tradedoublers support funkar enligt klassiskt ”ticket-system” där du som medlem kan skicka din ticket direkt från ditt affiliate-konto (via ett kontaktfomrulär). En beprövat och smidigt sätt att få relevant support.

 
0 av 100
Support
Företag Kategori Omdöme Min. investering Risknivå ROI Besök Webbplats
Tradedoubler logo Affiliate 80 av 100 0 kr Låg N/A
Webbplats