ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor & policy för Cashoo.se

ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor & policy för Cashoo.se

Paragraf 1. Tjänster

Cashoo.se är en sida som publicerar, värderar och jämför information.

Vi är inte en bank eller ett kreditbolag. Vi är inte en låneförmedlare. Vi utför inga kreditupplysningar. Vi hanterar inga lån.

Vår primära inkomstkälla är via så kallad affiliateprovision, där en procentuella provision eller annonsintäkt kan utgå från de bolag vi rekommenderat.

Cashoo är medlemmar i affiliatenätverket Adtraction.

Paragraf 2. Ansvar

Cashoo.se har inget ansvar för de affärsöverenskommelse som görs, eller de avtal som sluts, mellan dig som låntagare och banken eller kreditbolaget som vi rekommenderar eller som finns representerat på vår webbplats.

Cashoo.se kan inte hållas ansvarig för de konflikter som kan uppstå mellan dig som låntagare och den som utfärdar lånet, långivaren, vare sig dessa konflikter är personliga, ekonomiska eller av andra skäl uppkomna.

Paragraf 3. Personuppgifter

Cashoo.se hanterar inte, efterfrågar inte, fullständiga personuppgifter. Dessa hanteras av de banker, kreditbolag och långivare som finns representerade på vår webbplats. Vissa uppgifter såsom namn, epost eller telefonnummer kan efterfrågas för vårt nyhetsbrev eller liknande.

Cashoo lämnar inte ut uppgifter om våra besökare till tredje part, annat än som beskrivs på vår sida om Cookies eller i vår sekretesspolicy. Dessa uppgifter är aldrig personliga utan består av våra besökare som grupp och användare av vår webbplats.

Paragraf 3.1 Begär ut uppgifter

Cashoo.se’s hantering av personuppgifter följer Datainspektionens regler och föreskrifter. Enligt lagen har du rätt att kräva en specifikation varje år över vilken information Cashoo har sparat om dig. Du begär detta skriftligen genom att kontakta oss på info@cashoo.se

Paragraf 4.

Cashoo.se har rätt att när som helst göra ändringar i våra användarvillkor. Som du användare bör du därför hålla dig uppdaterat om innehållet på denna sida.