Av: Marcus L
Epost: marcus@cashoo.se
Skribent/ekonom.
Innehåll:
0. Vad krävs för att få skuldsanering?
1. Visste du att…
2. Slipper du betala tillbaks skulden?
3. Vad händer under en skuldsanering?

Om du bedöms ha en ”långsiktig oförmåga att betala skulder”

Grundförutsättningen för en så kallad ”skuldsanering” är det som kallas för kvalificerad insolvens.

Kvalificerad insolvens innebär i att ”gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid”. Källa: Skuldsaneringslagen

Det räcker alltså inte med någon enstaka betalningsanmärkning på mindre belopp för att bli beviljad skuldsanering.

En skuldsanering blir enbart aktuell om Kronofogden anser att skulden är så djup och den ekonomiska situationen så ohållbar, att det inte längre är sannolikt att personen ifråga kommer klara av att betala tillbaks skulden.

Slipper du betala tillbaks skulden?

Ett vanligt missförstånd angående skuldsanering är att du helt slipper betala tillbaks dina skulder. Så funkar det inte.

Det som Kronofogden ”sanerar” är vad man kallar för ”nettoskuldbördan”. Det vill säga den skuld som återstår efter det att man har sålt av all egendom, kapitalvaror etc som man inte är i ”oundgängligt behov av”.

Exempelvis kan man tvingas sälja dyrare bostad, bil, båt och dylikt trots att man blivit beviljad skuldsanering. I vardagligt tal kan man säga att du måste betala tillbaks allt du kan göra ner till absolut existensminimum. Därutöver kan då få skuldsanering så tillvida att du inte har en chans att återbetala skulden inom en ”rimlig” framtid.

Vad händer under en skuldsanering?

Det vanliga förfarandet under en period av skuldsanering är att du måste följa en avbetalningsplan som Kronofogden gör upp. Denna brukar ligga på 5 års tid, och under dessa år måste du leva på existensminimum.

Skulle något av ekonomisk bäring hända under denna period, till exempels att du får en mycket högre inkomst, vinner pengar, får ett arv eller liknande, så kan det innebära att din plan för skuldsanering omprövas.

Även de aktörer som du är skyldig pengar kan begära en omprövning om de anser att det finns skäl därtill.

Efter att dessa 5 år har passerat så är det befriad från dina skulder. Du kan inte längre krävas på pengar från dem du varit skyldig.

Kronofogden

Kronofogden
Kronofogden är en myndighet som verkar för den som ska ha betalt och för den som ska betala.

Läs mer

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet
Kreditvärdighet betyder ungefär vilken ekonomisk förmåga du har att betala dina skulder.

Läs mer

Borgen

Borgen
Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig betalningsskyldigheten för ett lån.

Läs mer

Populära Snabblån:

Kreditföretag Omdöme
ferratum_logo
97 av 100
Läs mer
meddelandelån_logo
96 av 100
Läs mer
lanbutiken_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer
EverydayPlus logo
92 av 100
Läs mer

Populära Privatlån:

Kreditföretag Omdöme
bank norweigan logo
97 av 100
Läs mer
freedom finance logo
96 av 100
Läs mer
zmarta_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer