Av: Marcus L
Epost: marcus@cashoo.se
Skribent/ekonom.

Avkastning på investerat kapital

Kärt barn har många namn brukar det heta, vilket är ett uttryck som i allra högsta grad gäller för begreppet räntabilitet.

Räntabilitet är synonymt med avkastning. Man kan också uttrycka räntabiliteten som den värdeökning en viss investering ger upphov till under en viss tidsperiod. Men räntabiliteten kan förstås också vara negativ, det vill säga leda till en värdeminskning.

Låt säg att du investerar 2000 kr i en viss aktie under ett år. Om aktien är värd 2200 kr i slutet av året så blir din räntabilitet = 200/2000 = 10%.

För investerare, och alla andra som är intresserade av att få avkastning på sina pengar, gäller det förstås att hitta den investeringar och affärsmöjligheter som ger bäst räntabilitet.

Räntabilitet handlar också om tidsperspektiv. Vissa affärer kan ge en enormt bra räntabilitet på kort sikt, men negativ avkastning på lång sikt.

Går att applicera på vad som helst

Du kan också applicera själva idén och konceptet bakom räntabilitet på ditt eget liv. Det behöver inte handla om pengar.

Många väljer exempelvis utbildning efter tanken om räntabilitet. Och det betyder inte att vi väljer den utbildning som vi tror kommer ge oss mest pengar. Att få avkastning på investerad tid kan ju innebära känslomässig tillfredställelse i alla dess former.

Väljer du en utbildning för att du tror att denna kommer göra dig ”lycklig”, kan man säga att du förväntar dig en hög grad av lycka i avkastning för din investerade tid.

Effektivt för att förklara investeringsbehov

Räntabilitet kan också vara en effektiv term när det kommer till att förklara behovet av investeringar.

Exempelvis: att köpa in en ny maskin till företaget ser först och främst ut som en kostnad, eller hur?

Låt säg att maskinen ifråga kostar 5000 kr. Då kommer företaget att ”förlora” 5000 kr ur kassan. I ett annat perspektiv kan man också konstatera att maskinen ifråga kommer att sänka kostnaden för varje producerad vara med 10%, vilket under ett års tid kommer att spara företaget 30 000 kr.

Räntabiliteten på maskinen under första året blir då 30 000 – 5000 = 25 000. Företaget har alltså ”tjänat” 25 000 kr på att investera i en kapitalvara för 5000 kr.

Räntabilitet tillsammans med konceptet om alternativkostnad är två viktiga ekonomiska ”tankebanor” som kan användas i nästan all ekonomisk analys. Men också på många andra områden.

ROI?

  • ROI är synonymt med räntabilitet
  • ROI är den engelska förkortningen av Räntabilitet, och står för Return on Investment – avkastning på investerat kapital.
Alternativkostnad

Alternativkostnad
Denna kostnad är ett begrepp som beskriver den förlorade intäkten från alternativet du inte valde.

Läs mer

Ränta

Ränta
Ju högre risk kreditföretaget tar vid sin utlåning, desto högre kommer räntan också att vara.

Läs mer

Avdragsgill ränta

Avdragsgill ränta
Om du lånat pengar och betalt ränta, så kan du dra av kostnaden i din deklaration.

Läs mer

Populära Snabblån:

Kreditföretag Omdöme
ferratum_logo
97 av 100
Läs mer
meddelandelån_logo
96 av 100
Läs mer
lanbutiken_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer
EverydayPlus logo
92 av 100
Läs mer

Populära Privatlån:

Kreditföretag Omdöme
bank norweigan logo
97 av 100
Läs mer
freedom finance logo
96 av 100
Läs mer
zmarta_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer