Av: Marcus L
Epost: marcus@cashoo.se
Skribent/ekonom.

Ska skydda konsumenten

Konsumentkreditlagens huvudsyfte är att skydda den privata konsumenten. Det är viktigt att komma ihåg.

Lagen gäller alltså bara avtal om krediter mellan näringsidkare (kreditföretaget) och privata konsumenter. Inte mellan företag och kreditföretag.

Konsumentkreditlagens regler gäller alla avtal som har med krediter att göra – alltså inte bara rena lån, utan även krediter vid köp av alla varor och tjänster. Detta är exempelvis vanligt vid kampanjer som marknadsförs med erbjudandet ”köp nu, betala senare”.

Men lagen omfattar också mer indirekta krediter som beviljas i samband med exempelvis ett kreditkort eller liknande.

Denna typ av krediter faller under konsumentkreditlagen:

Denna typ av krediter faller INTE under konsumentkreditlagen:

  • CNS-lån (studielån)
  • Pantbank

”3 § Lagen gäller inte författningsreglerade lån som lämnas av statsmedel och inte heller lån som lämnas i pantbanksverksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000)”

Konsumentens rättigheter kan inte avtalas bort

En viktig del av lagen (paragraf 5) slår fast att innebörden i den inte kan avtalas bort om det är till nackdel för konsumenten. Särskilda avtal som frångår lagen gäller alltså bara om de gynnar konsumenten.

Med andra ord: lagen har alltid företräde framför kreditbolagets avtal. Detta förhållande är en viktig del i att skydda konsumenten. Inte minst från snårig och svårformulerad juridik eller andra slags avtal som är ägnade åt att vilseleda kunder.

Eftersom lagen innehåller massor av paragrafer öppna för tolkningar, så bör man så konsument alltid närma sig lån och krediter med vaksamhet. Det är ju inte så att lagen på något sätt ger konsumenter frihet att agera som de vill. Eller att den sätter specifika gränser för räntekostnader eller avgifter. Visserligen slår den fast att kreditbolagen ska agera enligt ”god kreditgivningssed”.

Men denna sed har mer med informationsskyldigheter att göra, än med specifika gränser för kostnader och avgifter. Du kan alltså inte häva ett dyrt lån med hjälp av konsumentkreditlagen, enbart med argumentet att du inte kan betala.

konsumentkreditlag

God kreditgivningssed

Paragraf 6-10 i lagen handlar om så kallad ”God kreditgivningssed” och slår fast vad denna term innebär.

I inledande paragrafen står det att ”Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.”

Att ge de förklaringar som konsumenten behöver innebär exempelvis att lagen reglerar vad kreditbolagen kan använda i sin marknadsföring (paragraf 7) och vilken information man måste ge innan avtal ingås (paragraf 8). Några viktiga punkter i dessa paragrafer är:

  • Näringsidkaren ska vid marknadsföring av kreditavtal, med angivande av ett representativt exempel, lämna information om den effektiva räntan för krediten.
  • Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten information om vilket slags kredit det rör sig om, kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress, kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten, kreditavtalets löptid.

Måste informera om den effektiva räntan

Kreditbolagen är alltid skyldiga att informera konsumenten om den effektiva räntan för krediten. Den effektiva räntan är ett mått på den totala kostnaden för ett lån, där både räntan och avgifter är inbakade.

På så vis vill man skydda konsumenten från vilseledande information och ge en bättre bild av den totala kostnaden för ett lån.

Kreditprövning måste utföras

En annan viktig paragraf i konsumentkreditlagen slår fast att en kreditprövning alltid måste utföras innan man beviljar kredit. Och att ” Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande.” (Paragraf 12)

Exakt hur en kreditprövning utförs regleras alltså inte i lagen. Det viktiga är att kreditbolagen är skyldiga att undersöka och slå fast att konsumenten har förmåga att betala innan avtal om lån ingås.

Vill du läsa lagen i sin helhet? Klicka här (extern länk, riksdagen.se)

Konsumentverket

Konsumentverket
Konsumentverket har i uppdrag av regeringen att kontrollera marknaden och skydda svenska konsumenter.

Läs mer

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet
Kreditvärdighet är ett ungefärlig mått på vilken ekonomisk förmåga du har att betala dina skulder.

Läs mer

SKEF

SKEF
Konsumentkreditföreningen bildades med mål att verka för en sund kreditgivning på svenska marknaden.

Läs mer

Populära Snabblån:

Kreditföretag Omdöme
ferratum_logo
97 av 100
Läs mer
meddelandelån_logo
96 av 100
Läs mer
lanbutiken_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer
EverydayPlus logo
92 av 100
Läs mer

Populära Privatlån:

Kreditföretag Omdöme
bank norweigan logo
97 av 100
Läs mer
freedom finance logo
96 av 100
Läs mer
zmarta_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer