Av: Marcus L
Epost: marcus@cashoo.se
Skribent/ekonom.

Begreppet Inflation förknippar säkert många med idén om att ”priserna stiger”. Det vill säga att inflation är detsamma som prisökning. Men det är bara delvis riktigt.

Inflation är nämligen först och främst ett nationalekonomiskt begrepp. Vilket innebär att nivån på inflationen i ett givet land styrs av prisökningen eller prisminskningen på alla varor och tjänster.

Låt säg att du vid varje givet tillfälle skulle kunna göra en lista på alla priser i ett land – priserna på alla varor och tjänster. Sen jämför du denna lista mot prisnivån den föregående dagen.

Har priserna ökat med 1% så är inflationen följaktligen just 1%. Har priserna minskat med 1%, ja, då har vi en ”negativ” inflation, vilket är detsamma som deflation.

Riksbanken främsta verktyg för att styra konsumtionsförhållandena är via Styrräntan.

Vad orsakar inflation?

Det kan finnas många bakomliggande faktorer till att inflationen i ett land stegrar.

Vi vill först påpeka att en viss inflation är ”acceptabel”. Det finns alltså ingen målsättning för staten att helt eliminera inflationen, snarare handlar det om att hålla den på rimliga nivåer i relation till landets ekonomiska strategier.

En vanlig orsak till inflation sker när människor i ett land vill köpa fler varor och tjänster än vad företagen kan producera. Alltså när efterfrågan är mycket högre än utbudet.

Tänk dig själv om vi exempelvis skulle få akut brist på vatten i Sverige. Och att det bara fanns ett fåtal producenter av vatten.

Värdet av en flaska vatten

Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en flaska vatten? Om det var brist på vatten så skulle priserna stiga i snabb takt. Och fanns det ingen fullgod annan ”vätskeersättning” att tillgå – ja, då skulle till slut bara miljonärerna ha råd att dricka.

Föreställ dig vidare detta scenario för alla varor och tjänster i ett land.

vatten värde

Lönehöjningar en annan orsak
En annan orsak till inflation är allmänna löneökningar. För att kompensera för ökade lönekostnader kan företagen behöva höja priserna på sina varor och tjänster – vilket i sin tur kan leda till att vi kräver högre löner.

På så vis kan vi också hamna i ett negativ spiral där inflationen sticker i väg ”steg för steg”.

Vill du läsa mer konceptet bakom inflation rekommenderar vi att du börjar med Milton Friedmans teorier.

Deflation – vad är det?

Deflation är ett begrepp inom läran om nationalekonomi och penningpolitik och beskriver en situation då penningmängden i ett land minskar under en given tidsperiod, vilket är detsamma som att det relativa värdet på pengar ökar.

Deflation är med andra ord motsatsen till inflation (som betyder att penningmängden i ett land ökar.) När ett land erfar deflation så sjunker den totala prisnivån.

Det är numera inte så vanligt med deflation, men faktum är att Sverige hade deflation så tidigt som för bara ett par år sen, närmare bestämt under 2009.

De flesta ekonomer är överens om att deflation är något man bör undvika för att hålla ekonomin i ett land vital. Men det är en sanning med modifikation, eftersom det beror på hur deflationen har uppstått.

Hur uppstår deflation?

Som med alla andra ekonomiska flöden är det omöjligt att isolera en enskild orsak till att det blir deflation i ett land.

Vad som är hönan och vad som är ägget kan vara svårt att avgöra. Själva konsumtionsbeteendet bakom deflation bygger dock på försiktighet och sparande.

Deflation uppstår följaktligen i ett land när konsumenterna känner otrygghet inför framtiden och hellre sparar pengar, än spenderar.

Detta leder till att efterfrågan på varor och tjänster minskar, vilket i sin tur leder till att företagen måste sänka sina priser för att sälja. Vilket i sin tur leder till en prisminskning.

Och när företagen säljer mindre, sjunker vinsterna, och i samma stund lönerna. Vilket i sin tur leder till att lönetagarna blir ännu mer försiktiga. Och så vidare.

Detta är ett vanligt ”cirkelresonemang” för att beskriva mekanismerna bakom deflation. Och som du säkert kan förstå kan deflation leda till arbetslöshet, i värsta fall massarbetslöshet, försämrad välfärd och stora försämringar i tillväxten av BNP. Uppstår det däremot genom en utbudsökning av varor och tjänster ses den oftast som positiv – i alla fall enligt den finansiella logiken.

Styrränta

Styrränta
Styrränta är ett annat ord för den ränta som centralbanken tar när de lånar ut pengarna till Sveriges banker.

Läs mer

Räntabilitet

Räntabilitet (Roi)
ROI är en förkortning av Räntabilitet, och betyder Return on Investment – avkastning på investering.

Läs mer

Ränta

Ränta
Räntan är priset du betalar för att låna. Ju högre risk kreditföretaget tar, desto högre kommer räntan att vara.

Läs mer

Populära Snabblån:

Kreditföretag Omdöme
ferratum_logo
97 av 100
Läs mer
meddelandelån_logo
96 av 100
Läs mer
lanbutiken_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer
EverydayPlus logo
92 av 100
Läs mer

Populära Privatlån:

Kreditföretag Omdöme
bank norweigan logo
97 av 100
Läs mer
freedom finance logo
96 av 100
Läs mer
zmarta_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer