Av: Marcus L
Epost: marcus@cashoo.se
Skribent/ekonom.

Innebär att du tar på dig betalningsansvar för ett lån

Att gå i borgen för någon innebär att du tar på dig betalningsskyldigheten för ett lån såvida den ursprungliga lånetagaren inte fullgör sina förpliktelser.

Rent konkret innebär det att om den som tagit lånet inte betalar, så måste borgensmannen (alltså ”den person som gått i borgen”) för lånet göra det.

Har du fått en förfrågan om att gå i borgen för ett lån så behöver du noga tänka igenom vad detta innebär. Vad händer om du blir ansvarig för att betala tillbaks hela lånet? Klarar din ekonomi av ett ”worst-case-scenario?”

Ett stort ansvar

Det är ett stort ansvar och tillika en stor risk att gå i borgen för någon annans lån eller skulder. Varje år sätts hundratals människor i Sverige i ekonomiskt jobbiga situationer just på grund av sina förpliktelser som borgensman.

Att gå i borgen är inget att ta lättsinnigt på och står du i begrepp att göra så, råder vi dig att tänka efter både en eller två gånger innan du tar ditt beslut.

Vid snabblån och mikrolån kan det bli aktuellt med borgen. Men faktum är att de flesta kreditgivare försöker undvika ett sådant förfarande – och ställer sålunda inga krav på borgensman.

Varför kräver banken borgen för lånet?

En vanlig anledning till att banken kräver borgen för lån är att kreditupplysningen och efterföljande bedömning av låntagarens kreditvärdighet inte uppfyller satta kriterier. För att få låna behöver låntagaren lämna någon typ av säkerhet till banken, varav att skaffa en borgensman är en av de vanligaste.

En annan anledning kan vara att låntagaren nätt och jämt uppfyller kreditkraven men att kreditgivaren vill ha en borgensman för lånet som en extra säkerhet.

Det är också fullt möjligt att ha en borgensman för en viss del av lånet. Låt säg för 50% av den totala låneskulden. Vid underlåtenhet att betala tillbaks lånet kan banken då ”bara” kräva borgensmannen på halva lånesumman.

Borgensman vs Borgenär – vad är vad?

Det är inte helt ovanligt att man förväxlar Borgenär med Borgensman. Eller rättare: att man säger borgenär när man egentligen menar borgensman. Låt oss därför reda ut begreppen en smula.

En borgensman är den person som går i borgen för en låntagare och den som måste fullgöra ett avtal/skuld/återbetalning om geldenären (den som tagit lånet) inte kan betala eller inte vill det. Det kan i sammanhanget vara viktigt att förstå att det räcker med geldenärens ovilja att betala tillbaks lånet, för att borgensmannen måste göra det.

Med andra ord så har borgensmannen fullt ansvar för sitt åtagande i lånet och kan närsomhelst bli skyldig att träda in som säkerhet för geldenären.

Exempel på roller

En borgenär är den som ger lånet, det vill säga banken eller kreditföretaget. För att klargöra kan vi ta följande exempel. Låt säg att du vill låna 20 000 kr av banken. Banken säger ja till lånet med krav om att du ordnat en borgensman. Du frågar din pappa, som ställer upp. Då är rollerna fördelade enligt följande:

  • Du = Geldenär
  • Banken = Borgenär
  • Pappa = Borgensman
Skuldsanering

Skuldsanering
Under skuldsaneringen följder du en bestämd avbetalningsplan från Kronofogden.

Läs mer

Kreditupplysning

Kreditupplysning
Enligt Datainspektionen ska kreditupplysningslagen i första hand skydda den personliga integriteten.

Läs mer

Ränta

Ränta
Räntan är priset du betalar för att låna. Ju högre risk kreditföretaget tar vid sin utlåning, desto högre kommer räntan att vara.

Läs mer

Populära Snabblån:

Kreditföretag Omdöme
ferratum_logo
97 av 100
Läs mer
meddelandelån_logo
96 av 100
Läs mer
lanbutiken_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer
EverydayPlus logo
92 av 100
Läs mer

Populära Privatlån:

Kreditföretag Omdöme
bank norweigan logo
97 av 100
Läs mer
freedom finance logo
96 av 100
Läs mer
zmarta_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer