Hur du agerar när du fått en räkning från Kronofogden [för att slippa betalningsanmärkning]

Av Marcus L.
marcus@cashoo.se

Har du fått en betalningsuppmaning från Kronofogden? Det behöver inte innebära att du får en betalningsanmärkning. Om du agerar snabbt. I det här inlägget tittar vi närmare på hur du ska agera för att slippa onödiga anmärkningar.

Att en av dina skulder har hamnat hos Kronofogden innebär inte att du får en betalningsanmärkning per automatik.

När en skuld går vidare till Kronofogden får du först ett brev med en faktura. Om du betalar denna innan den förfaller så kommer du inte att få en betalningsanmärkning.

Däremot ska du inte använda detta som ett argument för att låta skulder gå vidare från Inkasso till Kronofogden. Det är allt annat än ekonomiskt.

Kronofogden kommer nämligen att lägga på kostnader och avgifter för att hantera skuldindrivningen. Vilket innebär att skulden, när Kronofogden tar hand om den, är större än tidigare.

Så se detta som en sista chans, en sista utväg, att få betalningsanmärkningar.

Glöm inte att du kan bestrida din fodran

Om du anser att skulden är felaktig kan du bestrida den.

Under tiden som Kronofogden kartlägger ärenden och beslutar om din bestridan är legitim eller inte, så kan du inte få en betalningsanmärkning.

Du kan läsa mer om hur du bestrider en skuld på den här sidan

Här finns en blankett som du kan ladda ner och skicka in till Kronofogden.

Så här skriver Kronofogden om reglerna för att bestrida och hur du går tillväga:


Om du redan har betalat skulden, eller om du anser att kravet är felaktigt så kan du bestrida föreläggandet. Du bestrider genom att skriftligen meddela detta till Kronofogden, vanligtvis senast 10 dagar från det du tagit del av föreläggandet. Om sökande/ombudet trots ditt bestridande vill gå vidare med ärendet överlämnas det till domstol för prövning. Om du bestrider endast en viss del av föreläggandet ska det klart framgå vilken eller vilka delar du anser är fel. Utslag kan meddelas på den obestridda delen av föreläggandet.
Källa: Kronofogden.se | Länk

Om du inte kan betala

Om skulden är korrekt och du inte har någon möjlighet att betala kommer du och skulden att registreras hos Kronofogden.

Därefter kommer den som äger fodringen att få besluta om Kronofogden ska driva in skulden eller lägga den vilande.

Sistnämnda kan vara ett scenario om du inte har några tillgångar – exempelvis om du inte har någon lön eller bidrag eller liknande som kan täcka skulden.

Kronofogden kommer då att utreda och bevaka om det kan finnas tillgångar vid ett senare tillfälle som kan användas.

Kronofogden kan driva in ”allt av värde”

Om skulden ska drivas in så tillkommer fler kostnader samt utmätning av dina tillgångar.

Kronofogden kommer då att utmäta allt du har av värde: din bostad, bil, TV, Dator, Telefon eller liknande, men också mer lättlikviderade tillgångar såsom värdepapper.

Du kan också bli föremål för löneutmätning. Då kommer en del av din lön att gå direkt in på Kronofogdens konto, innan den bli tillgänglig för dig.

Under ett sånt förfarande kommer du att få behålla bara så pass mycket pengar att du kan täcka kostnaderna för ditt boende, samt en slant för övriga kostnader för mat och allt som är ”livsnödvändigt”.

En annan väg: få till en betalningsföreläggande

Att få till ett betalningsföreläggande är ett annat sätt att undvika utmätning och andra tråkigheter hos Kronofogden.

Detta innebär att du kontaktar den ursprungliga fordringsägaren och kommer överens om en avbetalningsplan sinsemellan.

Om fordringsägaren går med på detta, så är det sedan upp till henne eller honom att kontakta Kronofogden, och dra tillbaka ärenden.

Detta skulle vi vilja påstå är det absolut bästa förfarandet.

Poängen är att inte sticka huvudet i sanden om du hamnat hos Kronofogden. Utan snarare tvärtom var aktiv och handlingskraftig för att undvika betalningsanmärkningar.

Se även: