Så funkar den statliga insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin fungerar som en försäkring för ditt sparande. Konton som omfattas av denna garanti är skyddade mot konkurs eller om staten skulle besluta att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller upp till belopp om 950 000 kr.

Här kan du öppna sparkonto med statlig insättningsgaranti

Företag Sparkonto Belopp Bindningstid Sparränta I-garanti Ansök
marginalen spar logo Rörlig & Fast 1 - 5000000 kr 0-5 år 0.60 - 2.05% Ja
Ansök
collector_logo Rörlig/Fast
1 - 10 000 000 kr 0 - 2 år 0.80% - 1.20% Ja
Ansök
bluestep_bank_logo Rörlig/Fast
1 - 800 000 kr 0 - 7 år 0.20% - 2.05% Ja
Ansök
nordax_logo Rörlig ränta
1 - 950 000 kr Valfritt 0.35% - 0.70% Ja
Ansök
sevenday_logo Rörlig/Fast
1 - 1000000 kr 0 - 3 år 0.70% - 1.30% Ja
Ansök
carnegie_logo Rörlig
1 - 900 000 kr Valfritt 0.50% Ja
Ansök
gcc_logo Rörlig/Fast
1 - 950 000 kr 0 - 2 år 0.85% - 1.20% Ja
Ansök
hoistspar_logo Rörlig/Fast
1 - 950 000 kr 0 - 3 år 0.75% - 1.70% Ja
Ansök
sbab_logo Rörlig
0 - 1000000 kr Valfritt 0.65% - 0.70% Ja
Ansök

SKYDD UPP TILL 950 000 kr

Riksgälden ansvarar

Den ansvariga myndigheten för den statliga insättningsgarantin är Riksgälden. Riksgälden rapporterar till Finansdepartementet, som i sin tur sköter statens finansförvaltning. Det är även Riksgälden som ser till att garantin betalas ut:

Din ersättning från insättningsgarantin ska vara tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. När insättningsgarantin träder in kontaktar vi dig och ser till att du får din ersättning utbetald. Källa: Riksgälden – utbetalning av insättningsgaranti

SKYDD UPP TILL 950 000 kr

Vad är insättningsgaranti?

Den statliga insättningsgarantin fungerar som en försäkring för ditt sparande. Konton som omfattas av denna garanti är skyddade mot konkurs eller om staten skulle besluta att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin gäller upp till belopp om 950 000 kr.

Den ansvariga myndigheten för den statliga insättningsgarantin är Riksgälden. Riksgälden rapporterar till Finansdepartementet, som i sin tur sköter statens finansförvaltning. Det är även Riksgälden som ser till att garantin betalas ut:

Din ersättning från insättningsgarantin ska vara tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. När insättningsgarantin träder in kontaktar vi dig och ser till att du får din ersättning utbetald. Källa: Riksgälden – utbetalning av insättningsgaranti

SAMHÄLLE OCH KUND

Varför bry sig?

Att välja kreditföretag som är anslutna till den statliga insättningsgarantin är en trygghet för dig som kund. Då vet du att om företaget skulle gå i konkurs, så är din sparpengar skyddade (upp till 950 000 kr).

Kreditföretag och banker har stor påverkan på vårt ekonomiska system och samhället i stort. Garantin har därför också som syfte att verka för stabilitet i det finansiella systemet.

SAMHÄLLE OCH KUND

Varför bry sig?

Att välja kreditföretag som är anslutna till den statliga insättningsgarantin är en trygghet för dig som kund. Då vet du att om företaget skulle gå i konkurs, så är din sparpengar skyddade (upp till 950 000 kr).

Kreditföretag och banker har stor påverkan på vårt ekonomiska system och samhället i stort. Garantin har därför också som syfte att verka för stabilitet i det finansiella systemet.

Högre ränta = högre risk

Om du jämför sparkonton är det tydligt att de kreditföretag som har insättningsgaranti också erbjuder en lägre ränta än de som inte har någon garanti. Varför är det så?

Framförallt är det en fråga om risknivå. Är du villig att ta en större risk i ditt sparande, blir uppsidan av den potentiella avkastningen också större. Störst avkastning har du möjlighet att få om du är villig att avstå dina pengar i flera år (upp till 5 år), utan någon insättningsgaranti.

Därmed inte sagt att kreditinstitut som inte har insättningsgaranti är ”oseriösa” eller har en högre riskprofil generellt sett. Ett företags ekonomiska vitalitet måste naturligtvis bedömas från fall till fall.

Om du är intresserad av högräntekonton utan insättningsgaranti är vårt grundtips att läsa på om företaget. Kolla deras årsredovisningar, ekonomiska nyckeltal, ”track record”, kundomdömen osv. Då får du ett bättre underlag att ta beslut på än att bara titta på storleken på räntan.

En stark soliditet (långsiktig betalningsförmåga) och lång historik av ekonomisk stabilitet är faktorer som reducerar risken.

När garantin föll ut

Sedan insättningsgarantin trädde i kraft 1996 har den utfallit vid tre tillfällen.

1. Allmänna kapital
2006 försätts inlåningsföretaget Allmänna kapital i konkurs. Orsaken är att pengarna inte räcker till för att betala tillbaka alla pengar som Allmänna Kapital är skyldigt sina fordringsägare. Allmänna kapital har 261 sparare, varav insättningsgarantin täcker den stora merparten av spararnas förlust.

2. Custodia
Samma år, 2006, går Custodia ett likartat öde till mötes. Här fanns inte en hel del kontroverser, som du kan läsa mer om här. Först i början av 2007 hade de drygt 1200 Custodia-kunderna fått sina pengar utbetalda av Insättningsgarantinämnden. Men långt ifrån allt konkurskapital täcktes in av garantin.

3. Capinordic Bank
År 2010 gick Capinordic Bank i konkurs. Caoinordic var en danskägd bank. Men eftersom de hade en filial i Sverige, så gällde insättningsgarantin för de svenska kunderna. Primärt var det den danska insättningsgarantin som utbetalades. Därefter justerade Riksgälden summan upp till den svenska nivån.

GARANTIKOLL

Vanliga frågor om Insättningsgarantin

Insättningsgarantin gäller per person och kreditinstitut. Det betyder att om kontot är öppnat i två (eller fler) personers namn, så har varje person rätt till en garanti upp till 950 000 kr.

Ja, det finns möjlighet att ansöka om så kallade tilläggsbelopp vid särskilda livshändelser. Detta kan gälla om du exempelvis har sålt din bostad och satt in pengarna. Du kan få upp till 5 miljoner kronor i tilläggsbelopp.

Summor utöver 950 000 kr, såvida dessa inte faller under kategorin ”särskilda livshändelser”.

Rent generellt gäller insättningsgarantin för privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Landsting, kommuner, statliga myndigheter och finansiella institut kan inte få ersättning.

Garantin gäller per person och institut. Om du har flera sparkonton hos samma institut kan du maximalt få 950 000 kr i ersättning totalt sett från det institutet.

GARANTIKOLL

Vanliga frågor om Insättningsgarantin

Insättningsgarantin gäller per person och kreditinstitut. Det betyder att om kontot är öppnat i två (eller fler) personers namn, så har varje person rätt till en garanti upp till 950 000 kr.

Ja, det finns möjlighet att ansöka om så kallade tilläggsbelopp vid särskilda livshändelser. Detta kan gälla om du exempelvis har sålt din bostad och satt in pengarna. Du kan få upp till 5 miljoner kronor i tilläggsbelopp.

Summor utöver 950 000 kr, såvida dessa inte faller under kategorin ”särskilda livshändelser”.

Rent generellt gäller insättningsgarantin för privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Landsting, kommuner, statliga myndigheter och finansiella institut kan inte få ersättning.

Garantin gäller per person och institut. Om du har flera sparkonton hos samma institut kan du maximalt få 950 000 kr i ersättning totalt sett från det institutet.

Fler sidor om sparande:

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer