Här kan du spara i fonder på nätet till låga avgifter

Att börja spara i fonder är enkelt. Det mest uppenbara är att köpa fonder via din vanliga bank. Ett alternativ som de flesta svenskar idag använder sig av. Men du kan även spara i fonder direkt på nätet, exempelvis via en nätmäklare såsom Avanza eller Nordnet. Ett betydligt bättre alternativ enligt vår mening. I alla fall om din avsikt är att maximera avkastningen på ditt fondsparande.

Små skillnader kan ge stora effekter

Fördelen med att använda någon av dessa nätmäklare är flera. Den mest uppenbara är lägre avgifter på ditt sparande. Och även om det först verkar handla om små procentsatser, kan det över tid bli en fråga om stora summor pengar. Kan du få 1% lägre avgift per år i ditt fondsparande, så kommer detta enligt ränta på ränta – effekten att bli stora summor över tid.

Med en nätmäklare får du också en helt annan kontroll över ditt fondsparande. Och flera intressanta sparmöjligheter. På Avanza och Nordnet kan du köpa och sälja fonder utan några mellanhänder eller onödiga förvaltningsavgifter. Samt få tillgång till fonder och värdepapper över hela världen.

Alla sparar i fonder!

Det finns en sak som alla svenskar har gemensamt i sin ekonomi. Att alla sparar pengar i minst en fond. Detta beror på att alla enligt lag är anslutna till det svenska PPM-systemet – systemet för att spara pengar till pensionen. Och idag måste alla äga minst en fond.

Vad är en fond?

En fond brukar definieras som ”en samling av värdepapper”. Det finns inga krav på hur många värdepapper en fond måste ha. Men det vanliga är att varje fond har en stor mängd värdepapper. Exempelvis i form av aktier, obligationer, terminer, räntebärande papper etc. Vissa fonder innehåller bara en form av värdepapper (aktier exempelvis). Medan andra mixar olika slags värdepapper. Det finns med andra ord flera typer av fonder och fondsparande.

Flera olika fondkategorier

Många olika fondkategorier

Att påstå att fondmarknaden är en djungel är ingen överdrift. Som svensk privatperson kan du välja mellan tusentals olika, såväl svenska som internationella. För att segmentera och strukturera fonder finns olika kategorier. Tre vanliga kategorier bestäms av fondens innehåll, geografiska läge och bransch.

  • Innehåll: Avser att vi kategoriserar fonden efter vilka värdepapper den innehållet. Aktier, räntepapper, obligationer etc.
  • Geografiskt läge: Var någonstans i världen som fonden placerar. Exempelvis ”Sverigefonder”, ”Asienfonder”, ”USA-fonder”, ”Rysslandsfonder” osv
  • Bransch: vilken bransch som fonden placerar i. Exempelvis i IT, Läkemedel, Forskning, Grön Energi, Olja osv.

Detta är några exempel på hur vi kategoriserar fonder. Fondsparande kan innebära en blandning av allt möjligt och det finns otaliga blandfonder och specialfonder.

Fonder med olika risknivåer

Vi kan också dela upp och kategorisera fonder efter deras förväntade risknivå. Risknivå är ett komplicerat begrepp. Men det finns en enkel regel som har stor påverkan på risknivån. Om en fond historiskt sett har svängt mycket upp och ner, så anses den har en relativt högre risknivå än en fond som haft en mer stabil utveckling.

Risk är till stor del ett mått på förutsägbarhet. En fond som svänger mycket upp och ner är förstås betydligt svårare att förutsäga än en mer stabil fond. Volatilitet är ett finare ord för att mäta och beskriva dessa ”svängningar” hos ett värdepapper.

Andra faktorer som påverkar när vi jämför olika fonder är den historiska avkastningen och förvaltningskostnader.

Vill du fördjupa dig mer i vad som styr bedömningen av en fond, så finns det mycket matnyttigt här på Morningstars sida

Olika sätt att köpa fondandelar

För att köpa fonder så behöver du ett konto. Du kan välja mellan en vanlig aktiedepå, en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK).

Med en vanlig aktiedepå så sparar du direkt i fonden. Vid vinst innebär detta sparande att du måste skatta 30% innan du tar ut pengarna. Detta är det traditionella sättet att spara i fonder, men också det minst förmånliga.

De andra enligt vår mening bättre alternativen är att handla med fonder via en kapitalförsäkring eller ett Investeringssparkonto. Här betalar du ingen direktskatt på vinsten, utan en mindre årlig schablonskatt. Du behöver aldrig själv räkna ut skatten, utan detta görs automatiskt av fondbolaget. (Naturligtvis är det ändå bra att räkna och ha koll själv).

Hur välja mellan Kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto (ISK)?

Det finns inga större skillnader i skatt eller avgifter mellan en kapitalförsäkring och ett Investeringssparkonto. Båda alternativen har en årlig schablonskatt. Men om du ska spara i fonder över en längre tid, kan även små skillnader bli stora summor pengar.

Ekonomen Claes Hemberg argumenterar för att ett Investeringssparkonto (ISK) är det mest förmånliga alternativet. Hur han resonerar kan du läsa mer om här.

Skillnad i arvsrätt

Vid sidan av små skillnader i avgifter och skatt finns det en viktig skillnad i arvsrätten. Det vill säga vad som händer om du skulle gå bort. I en kapitalförsäkring kan du ange en förmånstagare som får pengarna om du dör. Medan ett Investeringssparkonto följer den vanliga arvsordningen.

Det finns också en praktisk skillnad i hur du betalar skatten för respektive konto. Med ett ISK betalar du skatten när du deklarerar. Vilket ger dig möjligheten att kvitta intäkten mot eventuella kapitalförluster.

Skatten för kapitalförsäkringen dras däremot direkt från ditt konto. Det för förvisso enklare. Men då har du ingen möjlighet att kvitta förluster.

Indexfond Vs Aktivt förvaltad fond

En indexfond kännetecknas av att den är passivt förvaltad och alltid försöker följa ett givet index. Indexfonden styrs med andra ord mindre av mänskliga analyser, och mer av en på förhand bestämd fördelning av fondens olika aktier. En indexfond strävar efter att hålla samma värdeutveckling som ett visst marknadsindex.

I Sverige är det vanligt med svenska indexfonder som följer OMXS30, det vill säga de trettio största företagen på Stockholmsbörsen, samt Globalfonder som följer det globala aktieindexet.

Beslut efter egna analyser

I en aktivt förvaltat fond är det mänskliga analytiker som bestämmer vilka värdepapper som ska köpas och säljas i fonden. Alltså människor som tar beslut efter egna analyser.

Att fonden är ”aktivt” förvaltat innebär inte att det måste vara någon hög frekvens på aktiviteten i fonden. Det finns med andra ord inga regler eller specifika förhållningssätt till hur ofta fondförvaltaren måste köpa och sälja. Det enda vi generellt kan säga om en aktivt förvaltat fond är att den inte styrs av något förutbestämt index.

Populära sparkonton
Sparkonto Omdöme
viaspar_logo
Läs mer
4spar_logo
Läs mer
akelius_spar_logo
Läs mer
vivus_logo
Läs mer
Sparkonto med insättningsgaranti
Sparkonto Omdöme
bluestep_logo
Läs mer
marginalen sparkonto
Läs mer
sevenday_spar_logo
Läs mer
avanza_logo
Läs mer

Fler sidor om sparande:

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer