Regeringen vill ha maxränta på snabblån – lagändring på gång

Av Martina B.
martina@cashoo.se

Snabblån är en omdiskuterad låneform. Kritiker menar att lånen ofta riktas till konsumenter som har har dåliga lånemöjligheter och därför tvingas acceptera höga räntor. Det vill regeringen nu påverka genom att sätta ett räntetak på snabblån.

Tanken med förslaget är att färre personer ska fastna i skuldfällor på grund av höga räntekostnader. Räntan på snabblån är ju i vanliga fall betydligt mer tilltagna jämfört med vanliga privatlån. Men storleken på snabblån varierar också kraftigt beroende på vilket kreditföretag du väljer.

Om du exempelvis vill låna 1000 kr, visar våra jämförelser att kostnaden kan landa på mellan 0 kr upp till 477 kr. Det är en kraftigt varierande ränteprocent för samma lånesumma.

Det är därför det är så viktigt att jämföra snabblån.

Maximalt 40% i ränta (över styrränta)

Konkret innebär regeringspropositionen att räntan som snabblåneföretagen sätter maximalt får vara 40% högre än Riksbankens styrränta. Så här står det i informationen på regeringen.se:

I propositionen föreslår regeringen därför att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (för närvarande -0,5 procent). För en högkostnadskredit ska kostnaderna, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig få överstiga det lånade beloppet. Vid ett lån på 1 000 kr ska man som konsument alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr.

Källa: Länk

förslag på räntetak vid smslån och snabblån

Ett bra initiativ?

Att förhindra skuldfällor är naturligtvis något bra. Samtidigt kan regleringar leda till att färre kreditföretag har råd att bedriva sin verksamhet. Vilket i sin tur kan leda till sämre konkurrens. Något som knappast kommer förbättra konsumentens ställning på marknaden.

För oavsett vad man tycker om snabblån som företeelse finns det uppenbart en behov av detta slags låneform. Och frågan är vad som händer med den konsumentgrupp som enligt regeringen ”inte har några andra lånemöjligheter”.

Upplysning och jämförelser viktigt

Behovet av att låna pengar försvinner ju knappast för att regeringen reglerar marknaden. Och det gynnar ingen – förutom ett fåtal företag – om konkurrenterna blir färre.

Vi vill därför även peka på exemplet med 1000 kr. Understryka att ränta och utgifter kan variera väldigt mycket beroende på vilket kreditföretag du väljer. Och att upplysning och jämförelser har en viktigt del i att sänka konsumentens kostnader, även för snabblån.

Förslaget föreslås träda i kraft den den första september 2018.

Se även: