Betygsättning av Snabblån & Privatlån

Så funkar våra omdömen

På Cashoo.se granskar och recenserar vi banker, kreditbolag och låneförmedlare som erbjuder snabblån och privatlån. Därefter ger vi dem ett betyg mellan 1-100%. 100% är det högsta betyget som går att uppnå.

Totalbetyget är ett genomsnitt baserat på följande fyra teman:

 • Priser & Villkor
 • Kundservice och support
 • Godkända ansökningar
 • Trygghet och säkerhet

Här nedanför förklarar vi innebörden i dessa teman lite närmare.

Pris. Här tittar vi på om priserna och räntenivåerna är rimliga för lånet – och hur väl de står sig om vi jämför med konkurrenternas.

Givetvis ger vi högre betyg för låga räntenivåer. Men vi försöker även se till helhetsbilden. Det vill säga hur priset förhåller sig till villkor och risknivåer.

Med ”pris” menar vi både räntekostnaden och de övriga avgifterna för lånet såsom fakturaavgift, uppläggningsavgift, ansökningsavgift och motsvarande. Pluspoäng ges för en tydlig prissättning utan krångliga avgifter. Samt om kreditbolaget erbjuder räntefria lån. (Givetvis ska det vara ett räntefritt lån utan några dolda eller kreativa avgifter.)

Villkor. Pris är ganska enkelt att betygsätta. Det är vad det är. Villkor kan däremot vara svårare. Å ena sidan är det ju bra med ”låga trösklar”. Lånevillkor som många kan klara av. Å andra sidan är det inte bra med för låga trösklar. Då är ju risken att företaget lånar ut för mycket och till kunder som inte klarar av att betala tillbaks. Vår utgångspunkt är att låga trösklar ger pluspoäng. Tills något annat bevisas. Som att kreditbolaget missköt sin uppgift om kreditbedömning på något sätt. Då faller betyget förstås rejält.

Det ska också sägas att pris och villkor hör ihop. I alla fall på så vis att låga trösklar ger större risk. Som i sin tur ger högre pris. Det är med andra ord alltid relationen mellan pris och villkor som vi betygsätter.

Service. Här tittar vi på hur kreditbolaget arbetar med service i både stort och smått. Som vilka tider de finns tillgängliga på dygnet. Hur svårt eller enkelt det är att ringa till dem och ställa frågor – eller mejla och chatta. Hur snabba eller långsamma de är på att besvara frågor och lösa problem.

Vi tittar också på hur de presenterar sina tjänster. Om det är enkelt eller svårt att förstå sig på deras prissättning. Om deras låneprocess är begriplig eller krånglig. Om webbplatsen har en välstrukturerad FAQ som svarar på den vanligaste frågorna. Och om det är enkelt att räkna ut kostnaden för ett lån.

Support. Support är förstås lite detsamma som ”service”. Men med support menar vi framförallt hur bra företaget är på att ta hand om sina kunder.

Hur de behandlar kunder som redan har lånat pengar. Om de exempelvis har en tydlig kommunikation angående vanliga frågor, såsom hur man löser ut en lån i förtid, vilka regler för ångerrätt som gäller, om man kan förlänga ett lån osv. Vi använder dels våra egna erfarenheter, dels våra besökares omdömen, för att få en bra mix av åsikter och omdömen att väga in i betyget.

Det finns flera skäl till att vi betygsätter antalet godkända ansökningar. Den mest uppenbara är kundnyttan. En stor andel godkända ansökningar bevisar ju att kreditbolaget vänder sig till rätt målgrupp och är tydliga i sin kommunikation om vem som får låna – och vem som inte får det.

En vanlig invändning är att många godkända ansökningar kan indikera att kreditbolaget ”lånar ut till vem som helst”. Vår utgångspunkt är i detta hänseende att om kreditbolaget håller sig till lagen och gör sin kreditbedömning i enlighet med konsumentkreditlagen så finns inget att invända.

Stor andel godkända ansökningar visar att kreditbolaget:

 • vänder sig till rätt målgrupp
 • är tydliga i sin kommunikation om vem som kan få sitt lån godkänt (lånevillkor)
 • har en hållbar affärsidé

Om du vill veta mer om hur vi mäter antalet godkända ansökningar, kan du mejla till info@cashoo.se eller kontakta oss här.

Trygghet. Att företaget ska vara tryggt att låna ifrån är förstås väldigt viktigt. Här undersöker vi bland annat om kreditbolaget har ett bra ”track record”. Grundläggande är att de har licens hos Finansinspektionen och historiskt sett har skött sina åtagande som kreditgivare i enlighet med konsumentkreditlagen.

Vi tittar också på om deras ekonomi ser stabil ut. Både på kort sikt (likviditet) och lång sikt (soliditet). Generellt sätter vi högre trygghetspoäng på ett kreditbolag som har lång erfarenhet och en fläckfri historik. Inte minst i branschen för snabblån, där det hela tiden kommer nya aktörer och varumärken på marknaden.

Säkerhet. Det ska givetvis också vara säkert att låna. Inte minst i tider då internetbedrägerier och identitetsstölder florerar.

Här tittar vi på vilka metoder företaget använder för att legitimera ett lån, hur de arbetar med säkerheten på webbplatsen och hur ansökningsprocessen är strukturerad.

Pluspoäng om företaget erbjuder flertalet väletablerade och säkra metoder för att signera och legitimera avtal.

Betygsättning av Kreditkort & Bankkort

På Cashoo.se granskar och recenserar vi bankkort och kreditkort. Därefter ger vi dem ett betyg mellan 1-100%. 100% är det högsta betyget som går att uppnå.

Totalbetyget är ett genomsnitt baserat på följande fyra teman:

 • Krediter & betalning: Här tittar vi exempelvis på räntenivån, antalet räntefria dagar, maximalt kreditbelopp osv.
 • Shopping & rabatter: Här bedömer vi förmåner såsom shoppingrabatter, cash-back, bonuspoäng mm
 • Resa: Här tittar vi på olika förmåner kopplat till upplevelser och resor, såsom extra reseförsäkringar, reserabatter, bonuspoäng, tillgång till lounger mm
 • Drivmedel: Här granskar vi exempelvis direktrabatt på bensin, bonusförmåner, cashback mm

Betygsättning av sparkonton

På Cashoo.se granskar och recenserar vi sparkonton. Därefter ger vi dem ett betyg mellan 1-100%. 100% är det högsta betyget som går att uppnå.

Totalbetyget är ett genomsnitt baserat på bedömning och avvägning av flera olika faktorer. Exempelvis:

 • Räntenivå: Hur stor är räntan? Till vilket maxbelopp gäller räntan?
 • Insättningsgaranti: Sparkonton som har statlig insättningsgaranti skyddar sparandet till upp mot ca 1 miljon kr.
 • Bindningstid: Hur lång tid måste du binda upp ditt sparande för att få en viss ränta?
 • Service & Support: Hur lätt/svårt är det att öppna sparkonto, ta ut och sätta in pengar osv.