Av: Marcus L
Epost: marcus@cashoo.se
Skribent/ekonom.

Guide till att jämföra och förstå kostnader när du lånar pengar

Begreppet månadsbetalning har ingen allmän innebörd eller definition i det dagliga ekonomiska språkanvändandet. I alla fall inte mer än det rent praktiska på så vis att månadsbetalning tydligt beskriver hur ofta vi faktiska betalar våra låneskulder.

I månadsbeloppet ingår normalt samtliga kostnader för lånet. Såsom räntekostnaden, amortering och eventuella avgifter.

Månadsbelopp inget bra grund för att jämföra lån

Månadsbelopp uttrycks som ett absolut tal. ”Lånet kostar 1000 kr i månaden”. Vi kan alltså inte att påstå att ett lån är fördelaktigt bara för att månadsbeloppet uppfattas som ”lågt” eller råkar vara en mindre summa om vi jämför med ett annat lån.

Poängen är att månadsbelopp i sig självt inte är någon bra jämförelsegrund för lån. För att kunna jämföra på ett korrekt sätt måste vi alltid ta reda på kostnaden för hela lånet.

Vi måste helt enkelt veta fördelningen på månadskostnaden vad gäller ränta, amorteringstid och övriga avgifter för att kunna göra en korrekt matematisk bedömning.

Räkneexempel – vad består månadskostnaden av?

Låt oss ta ett exempel. Säg att vi ska låna 5000 kr. Det ena kreditbolaget ger oss en månadskostnad på 300 kr och det andra på 400 kr.

Mot bakgrund av denna information kan vi alltså inte dra slutsatsen att lånet som ger en månadskostnad på 300 kr är billigare än lånet som ger 400 kr.

Vi vet ju inte i hur många månader vi förstnämnda lånet ska amorteras på.

Om lånet på 300 kr betalas av under 36 månader, ger detta en totalkostnad på 10800 kr. Om lånet på 400 kr ska betalas av under 24 månader, ger detta en totalkostnad på 9600 kr.

Låg månadskostnad relevant i vissa fall?

Det finns förstås specifika situationer då ett mindre månadsbelopp kan vara viktigare än en mindre total lånekostnad.

Exempelvis vid tillfällen då man har en ansträngd ekonomi och behöver god tid på sig att komma på fötter igen. I sådana situationer har man kanske inget annat val än att portionera ut lånet över en längre tid.

Med andra ord: den totala lånekostnaden är inte ensam det som vägleder våra beslut när vi lånar pengar.

Eftersom de flesta av oss får sin lön eller annan inkomst utbetalad en gång i månaden, så är det givetvis relevant att fråga sig hur mycket av lånet man klarar av att betala varje månad.

Annuitetslån

Annuitetslån
Ett annuitetslån innebär att låntagaren betalar en exakt lika stor summa vid varje betalningstillfälle.

Läs mer

Avdragsgill ränta

Avdragsgill ränta
Grundprincipen är enkel. Om du lånat pengar och betalt ränta, så kan du dra av kostnaden i din deklaration.

Läs mer

Ränta

Ränta
Räntan är priset du betalar för att låna. Ju högre risk kreditföretaget tar vid sin utlåning, desto högre kommer räntan att vara.

Läs mer

Populära Snabblån:

Kreditföretag Omdöme
ferratum_logo
97 av 100
Läs mer
meddelandelån_logo
96 av 100
Läs mer
lanbutiken_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer
EverydayPlus logo
92 av 100
Läs mer

Populära Privatlån:

Kreditföretag Omdöme
bank norweigan logo
97 av 100
Läs mer
freedom finance logo
96 av 100
Läs mer
zmarta_logo
95 av 100
Läs mer
vivus_logo
94 av 100
Läs mer